Aktivizační program

Aktivizační program

Aktivizace seniorů by měla být nedílnou součástí komplexní péče o ně, a to především v zařízeních, kde senioři pobývají dlouhodoběji. Protože v naší nemocnici jsou pacienti hospitalizovaní zpravidla několik měsíců, nabízíme i jim možnost aktivizace.

Aktivizace seniorů by měla být nedílnou součástí komplexní péče o ně, a to především v zařízeních, kde senioři pobývají dlouhodoběji. Protože v naší nemocnici jsou pacienti hospitalizovaní zpravidla několik měsíců, nabízíme i jim možnost aktivizace. Smyslem aktivizace je naplnit fyzické, psychické i společenské potřeby člověka. Podporuje růst a udržení schopností a dovedností v rámci jedincových stávajících možností, funguje jako prevence patologického chátrání a projevů hospitalismu. V neposlední řadě je cílem aktivizace zpestřit volný čas seniorům, obohatit je o sdílení společných zážitků a vytrhnout je ze stereotypu nemocničního prostředí.

Jak aktivizační program probíhá?

Aktivizační program probíhá v naší nemocnici skupinovou formou, a to každý všední den dopoledne, cca od 8 do 11 hodin. Pacienti a klienti sociálního oddělení (kteří mají zájem) se scházejí v kulturní místnosti, kde se o ně po celou dobu stará aktivizační pracovnice. Denní program se přizpůsobuje aktuálním přáním pacientů a klientů a jejich možnostem, dále také ročnímu období (tematické aktivity).

Nabízené aktivity:

autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Uhrová, psycholožka; Jaroslava Němcová, aktivizační pracovnice

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.