O nás

O nás

Nemocnice Valtice s.r.o. se nachází v samotném centru známého historického města. Nemocnici najdete v krásném barokním areálu s vlastní zahradou.

Nabízíme služby léčebny dlouhodobě nemocných na pěti standardních odděleních a jednom oddělení nadstandardním. Provozujeme také oddělení sociálních služeb. Poskytujeme sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 14 lůžek. Zajišťujeme také služby ambulantních lékařů. Disponujeme vlastní lékárnou a laboratoří. Stravu pro pacienty připravujeme ve vlastní moderní kuchyni pod dohledem nutričního terapeuta.

Personál

Práce na odděleních LDN je pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá, fyzicky i psychicky. Vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních všedních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná kontinuita, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života pacientů.

Klademe velký důraz na kvalifikaci zdravotnických zaměstnanců (průběžné vzdělávání, registrace sester, specializační studium, vysokoškolské studium, odborné semináře, certifikované kurzy), abychom byli schopni poskytovat služby vskutku nadstandardní úrovně. Pro účinnou aktivizaci klientů disponujeme také velmi kvalitním rehabilitačním týmem.

Komfort

Kvalitu péče výrazně pomáhají zlepšit nové technologie v antidekubitárních systémech, jednorázové pomůcky pro inkontinentní pacienty, kvalitní léčebná kosmetika, nové postupy v léčbě vlhkého hojení chronických ran. Jako samozřejmost je považováno sledování nutričního screeningu našich pacientů. Naše zdravotnické zařízení je vybaveno oxygenátory, infuzními pumpami a sprchovacím lůžkem. Pro naše pacienty zajišťujeme konziliární služby kožní lékařky a neurologa.

Dějiny lékařské péče ve Valticích

Počátky péče o nemocné ve Valticích sahají hluboko do vrcholného středověku a jsou spjaty s mnišským řádem minoritů, kteří kolem roku 1300 založili při svém konventu skromný špitál o 6 lůžkách. V poněkud polních podmínkách špitál fungoval až do počátku 17. století, kdy byl právě do Valtic jako do prvního města za Alpami pozván řád Milosrdných bratří, aby převzal starost o potřebné. Pozvání přišlo od valtického pána Karla I. Lichtenštejna, který se s Milosrdnými bratry setkal na své cestě do Říma, kde na něj udělali dojem odbornou úrovní své péče o trpící a nemocné. Všichni řádoví příslušníci prošli důkladnou ošetřovatelskou a lékárnickou průpravou a nezřídka-kdy pokračovali ve studiích až k aprobacím ranhojičů, doktorů medicíny a chirurgů.

Vedení valtického konventu se v historii řádu nejednou zhostily významné osobnosti, jejichž zdravotnické reformy a inovace v lékařských metodách přispěly k vývoji soudobé vědy. Za všechny jmenujme alespoň otce Cassinettiho, který roku 1605 špitál založil, otce Gabriela Ferraru, vyhlášeného chirurga panovnických dvorů, či otce Norberta Adama Boccia, průkopníka moderních lékařských metod, vynikajícího učitele a činorodého organizátora, který na přelomu 18. a 19. století výrazně pozvedl úroveň špitálu a hluboce ovlivnil celý společnesko-ekonomický život na valticku.

Za napoleonských válek špitál sloužil jako lazaretní nemocnice pro vojáky obou stran a mimojiné i díky válečným konfliktům výrazně narostl počet lůžek a ošetřovatelů. Na přelomu 19. a 20. století jsou k areálu dostavěny další nemocniční budovy, zavedena kanalizace a přívod elektrického proudu.Násilné přerušení činnosti bratří za 2. světové války bylo následováno ideologickým utlumením jejich práce ze strany komunistické garnitury a následné úplné rozpuštění konventu v roce 1960, kdy řízení nemocnice přešlo plně pod civilní správu.

Povinně zveřejňované údaje o společnosti

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.