Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Kontaktní údaje správce
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
6. Předávání osobních údajů do zahraničí
7. Doba uložení osobních údajů
8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu. Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

9. Následující práva související s poskytováním zdravotních služeb týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
10. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
11. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.