Sociální služby

Sociální služby

Nemocnice Valtice s.r.o. je poskytovatelem sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 14 lůžek.

Službu spolufinancuje

Jihomoravský kraj

Město Břeclav

Jsme členem

Poslání služby

Posláním služby je stabilizovat jednotlivce po hospitalizaci v době nezbytně nutné a poskytnout mu podporu při návratu do domácího prostředí nebo při zajištění návazné sociální služby. Při poskytování sociální služby vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce a směřujeme k udržení, případně rozvoji jeho schopností.

Péče je poskytována uživatelům do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Cílová skupina

Služba je určena seniorům nad 60 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nemůžou po hospitalizaci v Nemocnici Valtice (případně z okolních nemocnic) vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí.

Sociální služba není určená pro osoby, které nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou závislé na jiných návykových látkách a pro osoby, se kterými není možné se domluvit na základě komunikační bariéry. To jsou osoby plně neslyšící, osoby hluchoněmé, osoby s hluchoslepotou a osoby s úplnou ztrátou zraku.

Cíle služby

Zhodnotit potřeby a nároky jednotlivce na péči a pomoci mu při návratu do domácího prostředí nebo mu zajistit vhodnou následnou sociální službu. Sociální službu poskytovat v co nejkratší délce pobytu, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě.

Kroky k naplnění cílů služby

O uživatele služby pečuje multidisciplinární tým ve složení pečovatelky, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice, ošetřující lékař, aktivizační pracovnice a zdravotně sociální pracovnice. Uživatelům služby je k dispozici nepřetržitý dohled odborného zdravotnického personálu 24 hodin denně.

Zásady poskytování služby
Poskytujeme tyto základní činnosti (dle § 52 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb.)
Cena poskytované služby

Za pobytové služby v Nemocnici Valtice hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Ubytování (260 Kč/den) a stravu (200 Kč/den) si uživatel hradí z vlastních finančních prostředků. Po úhradě za ubytování a stravu musí každému uživateli podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zůstat 15% z výše důchodu.

Péče je podle individuálních potřeb uživatele hrazena z přiznaného příspěvku na péči, podle stupně závislosti. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
Sociální služby
Pondělí
7.00 – 15.30 hod.
Úterý
7.00 – 15.30 hod.
Středa
7.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek
7.00 – 15.30 hod.
Pátek
7.00 – 14.30 hod.
Kontakty

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.