Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných

Nemocnice Valtice se nachází v samotném centru známého historického města, v krásném barokním areálu s vlastní zahradou. Nabízíme služby léčebny dlouhodobě nemocných na pěti standardních odděleních a jednom oddělení nadstandardním o celkové kapacitě 190 lůžek. Provozujeme také oddělení sociálních služeb, kde poskytujeme sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 14 lůžek.

Personál

Práce na odděleních LDN je pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá, fyzicky i psychicky. Vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních všedních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná kontinuita, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života pacientů.

Klademe velký důraz na kvalifikaci zdravotnických zaměstnanců (průběžné vzdělávání, registrace sester, specializační studium, vysokoškolské studium, odborné semináře, certifikované kurzy), abychom byli schopni poskytovat služby vskutku nadstandardní úrovně. Pro účinnou aktivizaci klientů disponujeme také velmi kvalitním rehabilitačním týmem.

Komfort

Kvalitu péče výrazně pomáhají zlepšit nové technologie v antidekubitárních systémech, jednorázové pomůcky pro inkontinentní pacienty, kvalitní léčebná kosmetika, nové postupy v léčbě vlhkého hojení chronických ran. Jako samozřejmost je považováno sledování nutričního screeningu našich pacientů. Naše zdravotnické zařízení je vybaveno oxygenátory, infuzními pumpami a sprchovacím lůžkem. Pro naše pacienty zajišťujeme konziliární služby kožní lékařky a neurologa.

MUDr. Karel Klanica

jednatel

Mgr. Renata Klouparová, MBA
ředitelka, prokuristka
Ing. Marek Baránek

ekonom, zástupce ředitelky společnosti

prim. MUDr. Marta Drobiličová
primářka LDN
MUDr. Olga Měšťánková
zástupkyně primářky LDN
Mgr. Ada Rosenbreierová
hlavní sestra
Mgr. et Mgr. Zuzana Berková
psycholog
Bc. Veronika Bravencová

kontaktní pracovnice LDN

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.