Rehabilitace a její možnosti v LDN

Rehabilitace a její možnosti v LDN

Cílem naší práce je snaha o znovuobnovování hybnosti, mobilita a vertikalizace klientů. Snažíme vytvářet dosažitelné cíle, které pomáhají motivovat pacienty/klienty k aktivní spolupráci při rehabilitaci.

Tým rehabilitace tvoří 9 fyzioterapeutů v čele s vedoucím lékařem. Cílem naší práce je snaha o znovuobnovování hybnosti, mobilita a vertikalizace klientů. Tímto se také snažíme vytvářet dosažitelné cíle, které pomáhají motivovat pacienty/klienty k aktivní spolupráci při rehabilitaci. Okruhy naší práce se dělí na složku ambulantní a práci s klienty na lůžkových odd.LDN.

V ambulantní části nabízíme

Léčbu indikuje pacientům/klientům LDN ošetřující lékař. RHB péči přizpůsobujeme schopnostem a dovednostem pacienta/klienta se zřetelem na jeho aktuální zdravotní stav. Nutná je také podpora motivace k aktivní hybnosti a chuti spolupracovat. Základem naší práce je individuální LTV s nutnou modifikací u polymorbidních pacientů. Při cvičení používáme i overball.

Pro stabilitu a usnadnění pohybu kloubů využíváme

Klient/pacient, který sedí bez opory, má možnost využít pedálové pomůcky s pásovým nastavením nebo končetinový magneciser pro HKK i DKK. Ležícímu pacientovi/klientovi nabízíme aktivní mobilizátor kolene. Pro usnadnění manipulace a vertikalizace pacienta/klienta, používáme pásy k přenášení pacientů/klientů. Ty také slouží k fixaci při nácviku stoje a chůze. Práce fyzioterapeutů a samozřejmě i celého ošeovatelskému týmu na LDN je velice náročná z hlediska fyzického i psychického zatížení. Proto se i my musíme umět radovat s pacienty/klienty byť z nepatrného zlepšení kognitivních funkcí a aktivní hybnosti. Soběstačný a spokojený pacient/klient je cílem všech zdravotnických pracovníků naší nemocnice.

Autor: Alena Straková, vedoucí fyzioterapeut

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.