Terapeutické panenky

Terapeutické panenky

V naší nemocnici se neustále snažíme objevovat a zavádět do praxe nové léčebné, pracovní a terapeutické postupy a metody, které by urychlily léčebný proces a pomohly zlepšit kvalitu života našich pacientů.

Jednou z nových metod, kterou jsme nyní zavedli, je používání tzv. terapeutických panenek.

Terapeutické panenky jsou vyrobeny a určeny speciálně pro dospělé lidi s onemocněním demence. Nejde tedy o obyčejnou hračku, ale o terapeutickou pomůcku. Do jisté míry připomínají skutečné děti, jejich vzhled však prošel určitým vývojem. Terapeutické panenky jsou speciálně navrženy tak, aby stimulovaly smyslové orgány pacientů. Jsou měkké, vyrobené z textilií příjemných na dotek. Jednotlivé části těla jsou vyváženy tak, aby se panenky daly lépe objímat, chovat, posazovat atd. Výraz obličeje panenek je záměrně neutrální, přesto navozuje kladné emoce.

Panenky jako nefarmakologická léčba

Nejedná se o infantilizaci pacienta ani snahu o snižování jeho lidské důstojnosti, jak by se mohlo bez znalostí širších souvislostí zdát. Terapie využívající tyto panenky je poměrně novou terapeutickou metodou. Spadá do kategorie nefarmakologických léčebných postupů. Ty jsou u našich pacientů žádoucí z toho důvodu, že pacienti zpravidla trpí řadou nemocí a užívají proto mnoho léků. Pokud můžeme některé léky nahradit nefarmakologickými postupy, nejen že snížíme rizika vzájemné interakce léků a vedlejších účinků, ale také můžeme v některých případech (jako je tento) dosáhnout lepších výsledků.

Pacienti s onemocněním demence se často v důsledku tohoto onemocnění chovají neklidně, hledají své děti, trpí pocity úzkosti a nejistoty, když je nemohou najít. Vzhledem k onemocnění pacientů není vhodné je uvádět do reality a vysvětlovat skutečnost. Ověřili jsme si, že i pacienti ve velmi pokročilém stádiu demence reagují na terapeutické panenky velmi pozitivně. Panenka tak může sloužit jako prostředek navázání nenásilné komunikace, ale může také tlumit či omezit nežádoucí chování pacienta (neklid, agresivita, úzkost apod.)

Hlavní přínosy práce s terapeutickými panenkami:

V současné době má naše nemocnice k dispozici 5 terapeutických panenek a jedno terapeutické zvíře (kočku), které je navrženo podobně a plní podobnou funkci jako panenky. Hodí se jako alternativa pro ty, kterým panenka jako taková příliš nevyhovuje (např. někteří muži). Vzhledem k využití a kladným ohlasům se zvažuje nákup dalších kusů.

Nečekané úspěchy

Od počátku, kdy jsme pořídili 2 panenky tzv. „na zkoušku“, jsme zaznamenali u pacientů velké ohlasy a až nečekané úspěchy. Většina pacientů reaguje na terapeutické panenky velmi kladně. Často si je lidé hladí, objímají a pečují ně. U některých pacientů s demencí došlo k celkovému zklidnění a až úplnému vymizení problémového chování (např. sundávání plenkových kalhotek, vykřikování). U jiných pacientů panenky eliminovaly bloudění po chodbách. Někteří pacienti začali v přítomnosti panenky více mluvit a zlepšila se tak i komunikace s personálem. Je patrné, že pacienti jsou díky této terapii klidnější a spokojenější, mizí napětí a úzkost. Jsou aktivnější, o panenky se často aktivně starají, přenáší je, pečují o ně, povídají si s nimi.

Našim dlouhodobým cílem je zvyšovat pohodlí a kvalitu života našich pacientů, jak je to možné. Ukazuje se, že využití terapeutických panenek je v tomto ohledu rozhodně správnou cestou. Daří se nám touto terapií dosahovat pokroků i u pacientů, kde dříve všechny jiné snahy selhávaly. Snad se o přínosu terapeutických panenek můžete sami přesvědčit při návštěvě naší nemocnice, kdy možná potkáte některého pacienta s panenkou.

autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Uhrová, psycholožka

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.