Vlhké hojení chronických ran

Vlhké hojení chronických ran

Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně, odtud také pojem vlhké hojení ran.

Již v šedesátých letech 20. století bylo prokázáno, že rána, která se hojí ve vlhkém prostředí, má až o 40 % kratší dobu hojení ve srovnání s krytím suchým obvazem. Tekutina, kterou rána vylučuje, obsahuje řadu růstových faktorů a výživných látek, které přispívají k úspěšnému hojení. Materiály užívané k ošetřování ran jsou uzpůsobeny k tomu, aby v ráně vlhké prostředí udržovaly.

Moderní řešení

Terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně, odtud také pojem vlhké hojení ran. Vlhkost rány je nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány.

Přednosti vlhkého krytí

Většina vlhkého krytí chrání ránu před sekundární infekcí a vnějšími vlivy, některá působí dokonce antisepticky. Jedinečnou vlastností některých produktů vlhkého hojení ran je schopnost netraumaticky provádět débridement rány (odstranění nekrotické tkáně) rány.

Příčiny vzniku chronických ran
Hodnotící ukazatele rány

Tyto informace mají zásadní význam pro sledování procesu hojení a volbu optimálního léčebného postupu. V naší nemocnici používáme vnitřní formulář pro hodnocení chronické rány, který obsahuje všechny tyto údaje. Ošetřování ran a jejich léčbu pečlivě dokumentujeme, podrobné popisy jednotlivých fází hojení jsou doplněny fotkami.

Léčba chronických ran

Léčba chronické rány v naší nemocnici se neomezuje pouze na vlastní defekt, ale vyžaduje komplexní přístup. Je třeba pečovat o celého člověka (holistický přístup), dbát na udržení/dosažení nejvyšší možné kvality života ošetřovaného. Garantem vlhkého hojení ran je paní MUDr. Bukalová, která vede tým speciálně vyškolených sester.

Málokdo si dokáže představit, jak náročná péče o chronické rány a dekubity (proleženiny) je. V roce 2014 jsme přijali k hospitalizaci 634 pacientů na zdravotní lůžka a 56 klientů na oddělení sociálních lůžek. 163 pacientů/klientů bylo přijato s chronickou ránou nebo ranami. Léčili jsme 697 různých ran, dekubitů, defektů a poruch integrity kůže. Přes 100 ran jsme dokázali zcela vyléčit. Tady bych chtěla vyzvednout erudici všech členů ošetřovatelského týmu, kteří se na léčbě ran podílejí.

V léčbě chronických ran se zaměřujeme také na důslednou prevenci. Dovybavili jsme všechna oddělení antidekubitními polohovacími pomůckami za více než sto tisíc korun. Standardem je používání aktivních vzduchových antidekubitních matrací.
V péči o chronické rány využíváme rovněž nutriční podpory v podobě kvalitních nutridrinků. Neméně důležité je také používání velmi kvalitní, o pokožku pečující kosmetiky a pomůcek pro inkontinenci. Kosmetika a pomůcky používané v naší nemocnici patří k nejkvalitnějším vůbec.

Současné hojení ran zná mnoho typů vlhkého krytí. Všechny tyto druhy vlhké terapie, ačkoliv se mezi sebou liší v mechanismu účinku i kvalitě provedení, mají jedno společné – zpravidla ránu úspěšně vyléčí.

Autor: Mgr. Lenka Strnadová, hlavní sestra

Tyto stránky používají Cookies.

„Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

„Analytické a výkonnostní“ soubory cookies nám umožňují sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran: Google TGM, aby nám pomohly zjistit, které webové stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované.